Jednoduchá analýza dát: Aké slová najčastejšie používajú politici v Národnej rade?

V tomto článku sa odkloním od predchádzajúcej témy a zameriam sa na oblasť, ktorej sa postupne snažím po profesnej stránke venovať, a síce spracovávanie dát. Na paškál som si vzal vystúpenia našich politikov v Národnej rade, k čomu ma inšpirovala bakalárska práca spolužiačky z vysokej školy, ktorá podobnú úlohu riešila u bratov Čechov. Článok vysvetľuje postup,...