Moje štúdium na VŠB (Systémové inžinierstvo a Informatika)

Nie raz sa ma známi pýtali, prečo som sa rozhodol po skončení bakalárskeho štúdia na Fakulte informačných technológií VUT prejsť do Ostravy na VŠB, a k tomu ešte na Ekonomickú fakultu. Pre mnohých to na prvý pohľad môže pôsobiť ako zlá voľba. Pokúsim sa teda na začiatok objasniť dôvody, prečo som dospel k uskutočneniu tejto zmeny.

Po bakalárskych štátniciach som bol po psychickej stránke veľmi vyčerpaný. Nemal som motiváciu pokračovať v štúdiu ďalej. Miesto toho som sa rozhodol na nejaký čas vstúpiť na pracovný trh a ako tak si skúsiť život „normálneho“ človeka. Doma z toho úplne nadšení neboli. Vedeli, že mám na to pokračovať ďalej.

Continue reading “Moje štúdium na VŠB (Systémové inžinierstvo a Informatika)”

Erasmus vo Fínsku

Fínska vlajka

Severské krajiny sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach v mnohých rebríčkoch: životnej úrovne, vnímania korupcie či kvality životného prostredia. Dlho som bol zvedavý, ako je možné, že sa im tak darí. Špeciálne ma zaujalo Fínsko, ktoré má okrem iného reputáciu krajiny s jedným z najlepších vzdelávacích systémov na svete. Preto som sa rozhodol využiť príležitosť a vďaka programu Erasmus+ som strávil semester na Tampere University of Technology.

Prostredníctvom tohto článku by som sa chcel s vami podeliť o dojmy, ktoré vo mne štúdium a život vo Fínsku zanechali. Bez predom určeného poradia postupne opisujem skúsenosti, ktoré na mňa zapôsobili najviac.

Continue reading “Erasmus vo Fínsku”