O mne

Volám sa Miloš a som študentom doktorského štúdia na Fakulte Ekonomiky Vysoké školy báňské v Ostrave. V rámci môjho výskumu sa venujem optimalizácii investičného portfólia na základe sentimentu na sociálnych sieťach.

Bakalárske štúdium som absolvoval na Fakulte Informatiky VUT v Brne. Chcel som však svoje znalosti informačných technológií spojiť s oblasťou, kde by som ich mohol aplikovať na riešenie praktických problémov. Preto som sa rozhodol prihlásiť na magisterský program Systémové inžinierstvo a Informatika na Ekonomickej fakulte VŠB.

Počas štúdia na EkF som jeden semester strávil na Technical University of Tampere. Vo Fínsku sa mi zapáčilo a tak som sa rozhodol podať si prihlášku na doktorské štúdium na Department of Computer science na Helsinskej univerzite. Tá podľa mnohých rebríčkov patrí do top 100 univerzít na svete. Po dvoch mesiacoch strávených v Helsinkách som sa však z osobných a rodinných dôvodov rozhodol vrátiť.

Ako som už spomenul, v rámci doktorského štúdia skúmam možnosti optimalizácie investičného portfólia na základe sentimentu. Zaújimajú ma však aj mnohé ďalšie oblasti: strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka, téoria rozhodovania, ekonómia, financie či psychológia.

Počas môjho doterajšieho štúdia som pracoval na (neúspešnom) startupe zameranom na zdieľanie kníh a zážitkov s nimi či pre firmu venujúcu sa analýze trhu ťažkých strojov. V súčasnosti popri štúdiu spolupracujem s Ostravskou firmou Profiq. Náplňou mojej práce je analýza a ďalší rozvoj nových počítačových technológií vyvýjaných hlavne americkými startupmi.

Za svoje životné poslanie pokladám vedieť viac a pomáhať ostatným, aby vedeli viac. Preto sa usilujem zdokonaľovať aj po pedagogickej stránke a snažím sa o postupné zlepšovanie kvality našej katedry. Vo Fínsku som videl, ako dobrá univerzita môže vypadať a chcem čast z týchto skúseností preniesť aj k nám.